O NÁS

MOTTO

„Chceme společně poznávat, pomáhat, chránit a šetřit vše živé a neživé.“

 

Čtyřlístek se nachází v centru města Poděbrady v těsné blízkosti lázeňské kolonády a parku, který vybízí k pozorování přírody a po celý rok je zdrojem inspirací a nápadů k různým aktivitám. Skupina je heterogenní s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 – 7 let. Dětem se věnují kvalifikovaní pedagogové a pracovníci. Denní program je veden podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro předškolní vzdělávání.

Naším cílem je vytvořit místo, kde se děti budou cítit dobře a bezpečně, budou mít jistotu, která jim dá možnost rozvíjet své schopnosti zcela individuálně s patřičným sebevědomím, zároveň však děti pochopí principy kamarádství a nutnosti pracovat i týmově, vzájemně se podporovat a tolerovat jeden druhého. Naší velkou inspirací je kniha Respektovat a být respektován.

Každodenně je zařazen pohyb dětí venku, náplň procházek je pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích.

Odpolední relaxace probíhá poslechem čtených příběhů, knihy pečlivě vybíráme dle recenzí a jsme zapojeni do projektu Celé česko čte dětem. Doba odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí, ty usínají, případně odpočívají při čtení pohádky. Předškolní děti mohou vstávat dříve a věnovat se klidovým aktivitám.

Podporujeme zdravý životní styl! Klademe důraz na kvalitní stravování dětí.

Jsme zapojeni do řady projektů, více info zde.

Pokud Vás oslovil náš přístup k dětem, neváhejte nás kontaktovat. Děti jsou přijímány na základě přihlášky, kterou je nutno vyplnit před zahájením docházky.

ČTYŘLÍSTEK PODĚBRADY Z.S.

Jsme zapsaný spolek s názvem Čtyřlístek Poděbrady, přáli bychom si, aby naše skupina byla přátelská jak pro děti, tak i pro rodiče. Jestli chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat.

NÁŠ TÝM

Bc. ANETA TUČKOVÁ 

Po zakončení Střední zdravotnické školy jsem se rozmýšlela, jakým směrem se vydat a jelikož jsem měla praxi na dětském oddělení, vytvořila jsem si k dětem vřelý vztah. Můj další cíl byl tedy jasný – UHK obor Předškolní vzdělávání. Na vysoké škole jsem získala certifikát Červeného kříže a v pracovním procesu v MŠ (4 roky praxe) jsem absolvovala kurz Hudby v Montessori. Mezi mé záliby patří především hudba. Velice ráda poslouchám široké spektrum hudebních žánrů. Hraji na piano, sama jsem se naučila na kytaru a už v předškolním věku jsem se seznámila se zobcovou flétnou, na kterou jsme měli vyhrazeny dva semestry na VŠ. Velice ráda čtu a hodně času trávím procházkami v lese. Mám neustálé nutkání něco vytvářet a propojovat materiály, především se mi líbí myšlenka recyklace a šetření životního prostředí.

LUCIE NAJBRTOVÁ  

Během studia na střední škole jsem věděla, abych ráda pracovala s dětmi, jelikož mě práce s nimi vždy velmi bavila a naplňovala. Získala jsem také praxi ve speciální škole. Mám dlouholeté zkušenosti ze státní školky, ale i ze soukromé. Zastávám názor, že každé dítě je jedinečné a potřebuje individuální přístup a prostor, který právě v této školce uplatňujeme. Ve svém volném čase se ráda věnuji svým dvěma synovcům, se kterými stále něco podnikáme a vytváříme. Ve volných chvílích mě také velmi baví pobyt venku na své bylinkové zahrádce.

S dětmi vypomáhají učitelkám DVĚ CHŮVY.

JAKÁ CHCE BÝT NAŠE ŠKOLKA

RESPEKTUJÍCÍ

Vedeme děti k vzájemnému respektu a toleranci. Učíme je slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti.

ZDRAVÁ

Snažíme se o naplnění fyzických, psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí. Děti vedeme k péči o vlastní zdraví a uvědomění si hodnoty zdraví a to denním režimem, stravováním a praktickými aktivitami vedoucími k péči o tělo a zdraví.

POHODOVÁ

Vytváříme dětem podmínky pro pocit bezpečí, klidu a pohody. Děti nepřetěžujeme množstvím organizovaných aktivit a kroužků. Po náročnějších činnostech jim umožňujeme přiměřený odpočinek. Předcházíme konfliktům mezi dětmi, vzniklé řešíme dohodou.

OTEVŘENÁ

Spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi. Vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které rozvíjejí a obohacují život dětí ve školce. Učíme děti chovat se otevřeně, svobodně vyjadřovat své názory a přání.

HRAVÁ

Spontánní dětskou hru považujeme za nejvýznamnější činnost ve školce. Program dětí organizujeme tak, aby byl dostatek času pro volnou hru dětí ve třídě i venku. Většina hraček a pomůcek je volně dostupná, děti si vybírají podle svých přání a představ. Hledáme netradiční hračky a pomůcky, blízké přírodě a rozvíjející fantazii.

KAMARÁDSKÁ

Rozvíjíme přátelské vztahy mezi dětmi. Učíme je komunikovat bez zábran s dětmi i dospělými, učíme je naslouchat druhým. Respektujeme společná pravidla a pomáháme si navzájem.

TVOŘIVÁ

Rozvíjíme dětskou hravost a kreativitu ve výtvarných, pracovních, hudebních a dramatických činnostech. Podporujeme u dětí tvořivé myšlení a samostatnost.

EKOLOGICKÁ

Vedeme děti k odpovědnému vztahu ke společenskému a přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe.