AKTIVITY

VÝLETY A DIVADLA

Výlety plánujeme každý měsíc se zaměřením na probírané téma v rámci našeho výchovně vzdělávacího plánu a pravidelně budeme navštěvovat představení pro děti v divadle Na kovárně v Poděbradech.

ZOBCOVÁ FLÉTNA

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. V kroužku flétny budou děti rozvíjet své hudební, rytmické i harmonické cítění a seznámí se se základními notami. Přínosem hry na flétnu je nácvik správného dýchání, ale především radost ze hry samotné. Kroužek se bude konat jednou týdně pod vedením Anety Tučkové (mateřská dovolená).

 

PŘEDŠKOLÁČEK

Cílem předškoláčka bude připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Obsahem tohoto kroužku bude nácvik jemné motoriky a grafomotoriky (uvolňování ruky, příprava na psaní), řeč (logopedické hrátky), předčtenářská gramotnost (porozumění čtenému textu – následný rozbor),  prostorovou pravolevou orientaci, orientaci v čase, předmatematické představy, nácvik soustředění. Kroužek se bude konat dvakrát týdně. Je v ceně školného.

PLAVÁNÍ

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů. V předškolním věku má nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Naučit dítě plavat znamená významně přispět k jeho zdravému tělesnému i duševnímu rozvoji.

NOČNÍ HLÍDÁNÍ

Každý měsíc v prostorách Čtyřlístku, nabízíme noční hlídání od 18:00 – 10:00. Koná se vždy pouze v pátek a při účasti minimálně 6, maximálně 10 dětí. Platba 500,-/noc (zahrnuje 6 hodin aktivního hlídání).

PROJEKTY

logo_celeCeskoCteDetem
logo_nechcikazy
logo_zelenaSkolka
logo_pavucina_smaller