AKTIVITY

VÝLETY A DIVADLA

Výlety plánujeme každý měsíc se zaměřením na probírané téma v rámci našeho výchovně vzdělávacího plánu a pravidelně budeme navštěvovat představení pro děti v divadle Na kovárně v Poděbradech.

 

PŘEDŠKOLÁČEK

Cílem předškoláčka bude připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Obsahem tohoto kroužku bude nácvik jemné motoriky a grafomotoriky (uvolňování ruky, příprava na psaní), řeč (logopedické hrátky), předčtenářská gramotnost (porozumění čtenému textu – následný rozbor),  prostorovou pravolevou orientaci, orientaci v čase, předmatematické představy, nácvik soustředění.

 

NOČNÍ HLÍDÁNÍ

Každý měsíc v prostorách Čtyřlístku, nabízíme noční hlídání od 18:00 – 10:00. Koná se vždy pouze v pátek a při účasti minimálně 6, maximálně 10 dětí. Platba 500,-/noc (zahrnuje 6 hodin aktivního hlídání).

PROJEKTY

logo_celeCeskoCteDetem
logo_nechcikazy
logo_zelenaSkolka
logo_pavucina_smaller